• Gợi ý từ khóa:
  • Sàn , Tường , Trần, Mái , Sơn , Phụ gia xây dựng , Điện , Nước

GIÁ GẠCH ỐNG QUỐC TOÀN NĂM 2021

- GIÁ GẠCH ỐNG QUỐC TOÀN

- GIÁ GẠCH ĐINH QUỐC TOÀN


TT

TÊN SẢN PHẨM
 
       ĐƠN VỊ TÍNH          ĐƠN GIÁ
01Gạch ống :
  80 x 80 x 180 mm
 
 Viên 1.050
02 Gạch ống :
  80 x 80 x 190 mm
 Viên 1.100
03 Gạch Đinh :
  40 x 80 x 180 mm
 Viên 1.050
04Gạch ống :
  40 x 80 x 190 mm
 Viên 1.100
05Gach 10 lỗ
220 x 100 x 70 mm
 Viên Liên Hệ
06Gach demi
80 x 80 x 180 mm
 Viên Liên Hệ

 

0
THẾ GIỚI HOÀN THIỆN back to top