• Gợi ý từ khóa:
  • Sàn , Tường , Trần, Mái , Sơn , Phụ gia xây dựng , Điện , Nước

GẠCH ĐẤT NUNG BMC - GẠCH KHÔNG NUNG BCM

I : GẠCH ĐẤT NUNG

- GẠCH ỐNG 4 LỖ  BMC  8X8X18  

- GẠCH ỐNG 6 LỖ  BMC  8X12X18  

- GẠCH ĐINH 2 LỖ  BMC  4X8X18  

- GẠCH ĐINH ĐẶC  BMC 4X8X18  

 II : GẠCH KHÔNG NUNG

 

 

 

0
THẾ GIỚI HOÀN THIỆN back to top