• Gợi ý từ khóa:
  • Sàn , Tường , Trần, Mái , Sơn , Phụ gia xây dựng , Điện , Nước

Catalogue Thạch cao Knauf năm 2020

I :  TẤM THẠCH CAO KNAUF

- Tấm thạch cao StandardShield

- Tấm thạch cao DenseShield

Tấm thạch cao SoundShield

Tấm thạch cao HeatShield 

-  Tấm thạch cao DenseShield

Tấm thạch cao SoundShield

II : TẤM TRẦN THẢ KNAUF

Tấm trần thả Colora

Tấm trần thả Papera

 Tấm trần thả Textura 

 

 

 

0
THẾ GIỚI HOÀN THIỆN back to top