• Gợi ý từ khóa:
  • Sàn , Tường , Trần, Mái , Sơn , Phụ gia xây dựng , Điện , Nước

BÁO GIÁ TẤM DURAflex TIÊU CHUẨN NĂM 2021

BẢNG BÁO GIÁ TẤM DURAflex TIÊU CHUẨN NĂM 2021

TẤM DURAflex TIÊU CHUẨN  QUY CÁCH  : 1220 x 2440 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 4mm

- Tấm  DURAflex 2 x 4.5 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 6 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 8 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 9 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 10 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 12 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 14 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 15 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 16  mm

- Tấm  DURAflex 2 x 18  mm

- Tấm  DURAflex 2 x  20 mm

- Tấm  DURAflex 2 x 24 mm

0
THẾ GIỚI HOÀN THIỆN back to top