• Gợi ý từ khóa:
  • Sàn , Tường , Trần, Mái , Sơn , Phụ gia xây dựng , Điện , Nước

BẢNG BÁO GIÁ GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI NĂM 2020

- GACH CHỮ U ĐỒNG NAI  (chống thấm) (200x200x75)

- GẠCH TÀU 30 ĐỒNG NAI CÓ CHÂN  (300x300x25) (chống thấm )

- NGÓI  22 ĐỒNG NAI   (chống thấm) 22 vien/m2

- NGÓI  10 ĐỒNG NAI   (chống thấm) 10 vien/m2

- NGÓI  VẢY CÁ  ĐỒNG NAI   (chống thấm) 65 vien/m2

- NGÓI  ÂM DƯƠNG ĐỒNG NAI   (chống thấm) 65 vien/m2

 

0
THẾ GIỚI HOÀN THIỆN back to top